INFORMACJE O SKLEPIE

 1. Właścicielem sklepu internetowego Slav Medieval Shop  jest  firma :

Midcraft Katarzyna Halicka,

ul. Kampinoska 41, Łosia Wólka

05-152 Czosnów,

NIP  5311602991,

REGON 147122396

2. Slav Medieval Shop zwany dalej Sklepem, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem SlavMedievalShop.com , telefonicznie 793-099 906, poprzez zamówienia mailowe pod adresem Rzepkowepole@gmail.com,  oraz za pośrednictwem innych portali sprzedażowych.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie.  Zmiany treści regulaminu wchodzą w życie z momentem ich opublikowania.

 5. Sklep działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zasady jego działania oraz sposoby rozwiązywania sporów są regulowane przez prawo polskie.

  

ZAKUPY

 1. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 a)  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 b)  Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli. Wszystkie stroje prezentowane na stronie są dostępne w opcji na zamówienie.

 c)  Poza zakupem wybranych modeli Sklep umożliwia Kupującemu składanie indywidualnych zamówień, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Sklep ustala z Kupującym indywidualne parametry przedmiotu, tkaniny, sposoby wykończenia oraz zdobienia oraz indywidualnie wycenia zamówienie.

 d)  Sklep ma prawo wykorzystać zdjęcia oraz projekt przedmiotu wykonanego na indywidualne zamówienie przy tworzeniu oferty do stałej sprzedaży.

  2. Ceny podane przy ofertach kupna są wyrażone w PLN dla wersji polskiej strony, oraz w Euro oraz USD dla wersji angielskiej.

Płatność możliwa za pośrednictwem :

- paypal: rzepkowepole@gmail.com

-  Za pośrednictwem szybkie płatności online - Przelewy24

- Płatność na konto: 

Midcraft Katarzyna Halicka

Łosia Wólka

Ul. Kampinoska 41

05-152 Czosnów

Mbank 28 1140 2004 0000 3802 7768 5344

 

Dla przelewów zagranicznych: 

IBAN: PL53114020040000301204306692
Midcraft Katarzyna Halicka

Łosia Wólka

Ul. Kampinoska 41

05-152 Czosnów

MBANK S.A.

SWIFT: BREXPLPWMBK

3. Proces zakupu

 a)  Kupujący wybiera cechy specyficzne przedmiotu kupna, przez zaznaczenie odpowiednich opcji dostępnych w ofercie. Następnie poprzez dodanie do koszyka dokonuje ich wyboru.

 b)  Kupujący może dokonać zakupu konkretnego wykończenia z działu „dodatki” do swojego stroju. W tym wypadku należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu ustalenia szczegółów. 

 c)  Zamówienia można składać również telefonicznie oraz za pośrednictwem maila: Rzepkowepole@gmail.com

 d)  Po sprawdzeniu zawartości pod względem poprawności zakupu i specyfikacji zamówienia Kupujący przechodzi do kasy, gdzie wybiera sposób dostawy oraz płatności, oraz wpisuje w formularzu  (nota od kupującego) wymiary ciała wymagane do realizacji zamówienia. Kupujący pokrywa koszt przesyłki oraz koszt obsługi płatności.

 e)  Zamówienie jest przyjmowane do realizacji z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego na rachunek podany na stronie oraz przekazania Sklepowi wymaganych wymiarów ciała za pośrednictwem formularza przy zakupie lub mailowo.

 f)  Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawierające informacje o zamówionych towarach i ich cenach oraz o kosztach dodatkowych które pokrywa klient (transport, koszt obsługi płatności) jak i terminie realizacji.

  4. Termin realizacji:

 a)  Termin realizacji wynosi 21 dni roboczych dla jednego lub dwóch przedmiotów, przy zamówieniach 3-7 przedmiotów termin realizacji wydłużony jest do 30 dni roboczych,  powyżej 7 sztuk termin ustalany jest indywidualnie.

 b)  W niektórych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności, jednak Kupujący będzie o tym informowany.

 c)  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niedostarczenia na czas przez kupującego wymiarów ciała potrzebnych do realizacji zlecenia.

 d)  Zamówienia będą realizowane w najkrótszym możliwym terminie. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Zarejestrowany użytkownik Sklepu będzie mógł sprawdzić status realizacji zamówienia  po zalogowaniu się na swoje konto.

 e)  Czas dostawy zależy od wybranego środka transportu i od kraju przeznaczenia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia  spowodowane przez przewoźnika.

 5. Weryfikacja zamówienia:

 a)  Przekazanie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie wiadomością e-mail.

 b)  W wypadku gdy Kupujący nie podał prawdziwych danych lub podał błędne dane zamówienie nie będzie realizowane. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości zamówienia przez kontakt telefoniczny lub mailowy. Sklep nie odpowiada za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych do wysyłki i wynikających z tego konsekwencjach (zaginięcie paczki, dodatkowe koszty zwrotu przesyłki, oraz koszty wynikające z ponownej wysyłki towaru).

 c)  W przypadku rezygnacji z zamówienia lub zmiany przedmiotu zamówienia Kupujący powinien jak najszybciej (2 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji) skontaktować się ze Sklepem mailowo lub telefonicznie. Po tym terminie Sklep ma prawo nie uwzględnić, proponowanych prze Kupującego, zmian w przedmiocie zakupu.

 d)  Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku braku dostępności wybranych materiałów lub zbyt dużej ilości zamówień. W przypadku braku wybranych materiałów Sklep proponuje Kupującemu inne, dostępne aktualnie materiały.

 e)  Po złożeniu zamówienia czas oczekiwania na wpłatę wynosi 10 dni, po tym terminie zamówienie jest anulowane.

  

 ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień przez Klientów posiadających konto w Sklepie oraz niezarejestrowanym Kupującym.

 2. Kupujący posiadający konto ma dostęp do statusu realizacji swojego zamówienia, może otrzymywać informacje o nowych ofertach dostępnych w Sklepie, oraz skorzystać z oferowanych przez Sklep rabatów dla stałych klientów.

 3. Sklep może oferować rabaty oraz darmową wysyłkę zależną od wielkości zamówienia.

  

REKLAMACJA  ORAZ  ZWROT TOWARU

 1. Zwrot:

 a)  Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, jeżeli towar został zakupiony poza siedzibą Sklepu. W ciągu 14 dni od zakupu należy przesłać pisemne oświadczenie na adres sklepu lub drogą mailową na rzepkowepole@gmail.com. Następnie należy niezwłocznie wysłać zakupione przedmioty na adres sklepu ( nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktu)

Wzór odstąpienia od umowy do pobrania

 

 b)  Prawo do zwrotu nie dotyczy produktów o właściwościach określonych przez kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.  Nie można zatem zwrócić ubrań szytych na miarę, zamówień indywidualnych oraz krajek wykonanych na zamówienie

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

 c)  W przypadku zwrotu towaru należy go przesłać na własny koszt, wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy oraz podanym numerem konta lub adresem (PayPal) na który mają zostać przesłane pieniądze.

 d)  Dokumentem niezbędnym do dokonania zwrotu jest faktura lub rachunek wystawione na zwracane przedmioty.

 e)  Sklep zwraca koszty wysyłki produktu.

 f)   Sklep przyjmuje Towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być odpowiednio zapakowany przez Kupującego do wysyłki. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 g)  Zwroty Towarów noszące ślady użytkowania lub uszkodzone nie będą przyjmowane do zwrotu.

 

  2. Reklamacja:

 a)  Reklamacji podlegają towary wadliwe z winy Sklepu,

 b)  W przypadku chęci zareklamowania towaru Kupujący wysyła, po uprzednim kontakcie mailowym (rzepkowepole@gmail.com) lub telefonicznym (nr 793 099 906)

 (w celu uprzedzenia o sytuacji oraz ustalenia sposobu wysyłki reklamowanego towaru), na własny koszt przedmiot na adres:

Katarzyna Halicka

 Ul. Bora-Komorowskiego 6 m 89

 03-982 Warszawa

 Do przedmiotu należy dołączyć dokładny opis przedmiotu reklamacji

 W przypadku uznania reklamacji przedmiot jest naprawiany lub wymieniany na nowy i odsyłany na koszt Sklepu. Sklep dokonuje zwrotu kosztów wysyłki, jakie przez reklamację poniósł Kupujący. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni od otrzymania przez Sklep towaru, czas dokonania napraw lub wykonania nowego przedmiotu to 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 W przypadku niemożności naprawy lub wymiany na nowy towar Sklep zaproponuje Kupującemu inny towar o takiej samej wartości lub uzgodni zwrot wartości zakupu.

 c)   Złe dopasowanie stroju wynikające ze złych pomiarów dokonanych i przesłanych przez kupującego nie są podstawą do reklamacji. Sklep może poprawić dopasowanie stroju za dopłatą.

 d)  Sklep nie uznaje reklamacji wynikających z użytkowania przedmiotu niezgodnie z przeznaczaniem, nieodpowiedniej konserwacji oraz wynikających z naturalnego zużycia materiału.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych", Slav Medieval Shop zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnionych przez Kupujących w Sklepie. Kupujący posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia.

 2. Slav Medieval Shop będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących tylko w celu realizacji zamówień.

 3. Sklep nie będzie używał danych osobowych Kupujących w celach marketingowych bez ich zgody.

 4. Sklep nie będzie udostępniał danych osobowych Kupujących osobom trzecim.